poniedziałek, 19 czerwca 2017

Hoya New 6 (3)

W numerze opisy następujących hoi:
1)  Hoya artwhistlerii Kloppenburg 2017
2)  Hoya uafatoensis Kloppenburg 2017
3)  Hoya corollamarginata Kloppenburg 2017
4)  Hoya fetuana subsp. tutuilensis Kloppenburg 2017
5)  Hoya samoaalbiflora Kloppenburg 2017
6)  Hoya lanataiensis Kloppenburg 2017
7)  Hoya patameaensis Kloppenburg 2017
8)  Hoya corollamarginata subsp. magiagiensis Kloppenburg 2017
9)  Hoya corollamarginata subsp. upoluensis Kloppenburg 2017
10) Hoya fetuana subsp. sigeleensis Kloppenburg 2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz