wtorek, 18 lipca 2017

Hoya New 7(2)

W numerze opisy:
1)  Hoya blashernaezii ssp. aurantiaca Kloppenburg & Mendoza 2017
2)  Hoya blashernaezii ssp. truncata  Kloppenburg & Mendoza 2017
3)  Hoya cumingiana ssp. catanauanensis  Kloppenburg & Mendoza 2017
4)  Hoya capotaenensis ssp. quezonensis  Kloppenburg & Mendoza 2017
5)  Hoya mindorensis ssp. lagyoensis  Kloppenburg & Mendoza 2017

Link do numeru Hoya New 7 (2) 

1 komentarz: